แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ; คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

 

 

ที่มา ; ราชกิจานุเบกษา

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ >>>

ความเห็นของผู้ชม