แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ; มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561

 

 

 

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดาวน์โหลดมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 >>> 


 

ความเห็นของผู้ชม