แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ; แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

 

ที่มา ; คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ >>>

 

ความเห็นของผู้ชม