แผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ; แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ที่มา ; กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ >>>

 

ความเห็นของผู้ชม