แผนยุทธศาสตร์ระดับส่วนราชการ ; แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. (พ.ศ.2560-2579)

 

 

 ที่มา ; สำนักงาน กศน.  

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ >>>

 

ความเห็นของผู้ชม