แผนยุทธศาสตร์ระดับส่วนราชการ ; นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 

ที่มา ; สำนักงาน กศน.  

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ >>>

 

ความเห็นของผู้ชม