แผนยุทธศาสตร์ระดับส่วนราชการ ; นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562

 

 

 

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ >>>

 

ความเห็นของผู้ชม