ค้นหา

คู่มือปฏิบัติงาน ; คู่มือแนวดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ สังกัด สพฐ.

 

 

 

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ >>>

 

ความเห็นของผู้ชม