คู่มือปฏิบัติงาน ; คู่มือดำเนินการเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

 

ที่มา ; สำนักงาน ก.พ.

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ >>>

 

ความเห็นของผู้ชม