ค้นหา

สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2562

สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ( สำหรับหน่วยงานราชการต่างๆ) สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ประกาศรับสมัคร>>>

โดยมีกำหนดการรับสมัครดังนี้

1.สมัครสอบ 7 - 27 กุมภาพันธ์ 2562

2.ชำระค่าสมัครสอบ 7-28 กุมภาพันธ์ 2562

3.อัพโหลดรูปถ่าย 1 มีนาคม - 20 เมษายน 2562

4.ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนด วัน เวลาและสถานที่สอบ  27 มีนาคม 2562

5.สอบข้อเขียน 21 เมษายน 2562

6.ประกาศผลสอบ 21 พฤษภาคม 2562

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com หัวข้อ " การสอบภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของ ส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2562 "ประกาศรับสมัคร>>>

ความคิดเห็น