ค้นหา

กรุข้อสอบ ; รวมข้อสอบ Pre O-NET พร้อมเฉลย ปี 2556

 

 

 

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2556 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2556 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2556 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2556 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2556 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2556 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2556 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ปี 2556 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 2556 >>>

ดาวน์โหลดข้อสอบ Pre O-NET สังคมศึกษา ม.3 ปี 2556 >>>

ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ Pre O-NET ป.6 และ ม.3 ปี 2556 >>>

ที่มา ; สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของผู้ชม