ค้นหา

คู่มือปฏิบัติงาน; คู่มือการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.(เก่า)

 

 

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดาวน์โหหลดเอกสารฉบับนี้>>>

ความเห็นของผู้ชม