คู่มือปฏิบัติงาน ; ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  >>>

 

ความเห็นของผู้ชม