คู่มือปฏิบัติงาน ; คู่มือการบริหารอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

 

 

 

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดคู่มือการบริหารอัตรากำลังในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. >>>

 

ความเห็นของผู้ชม