คู่มือปฏิบัติงาน ; คู่มือดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

 

 

 

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

ดาวน์โหลด; คู่มือดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์1  >>>

ดาวน์โหลด; คู่มือดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์2  >>>

 

ความเห็นของผู้ชม