คู่มือปฏิบัติงาน ; ดำเนินการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษและสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2557-2560

 

 

 

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดคู่มือดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยทั่วไป สพฐ. ปี 2560 >>>

ดาวน์โหลดคู่มือดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สพฐ. ปี 1/2560 >>>

ดาวน์โหลดคู่มือดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีเหตุพิเศษ สพฐ. ปี 2/2560 >>>

ดาวน์โหลดคู่มือดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีเหตุพิเศษ สพฐ. ปี 2559 >>>

ดาวน์โหลดคู่มือดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีเหตุพิเศษ สพฐ. ปี 2558 >>>

ดาวน์โหลดคู่มือดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป สพฐ. ปี 2557 >>> 

ความเห็นของผู้ชม