คู่มือปฏิบัติงาน ; หลักสูตรและแผนการเรียนรู้การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

 

 

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดหลักสูตรและแผนการเรียนรู้การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.  >>>

 

ความเห็นของผู้ชม