ค้นหา

คู่มือปฏิบัติงาน ; คู่มือพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

 

 

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดหลักสูตรและแผนการเรียนรู้การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.  >>>

 

ความเห็นของผู้ชม