คู่มือปฏิบัติงาน ; การรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร. ฉบับปรับปรุงใหม่ >>>

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.ฉบับเดิม >>>

 

ความเห็นของผู้ชม