ค้นหา

สอศ.ประกาศคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จำนวน 61 อัตรา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวภายหลังการประชุมขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค และการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่า จะมีการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สอศ.ที่ขณะนี้มีตำแหน่งว่าง 61 อัตรา โดย กำหนดปฎิทินการคัดเลือก ดังนี้

กำหนดการ

  • รับสมัครคัดเลือกวันที่ 18-24 ก.พ.62
  • ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก วันที่ 4 เม.ย.
  • ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกวันที่ 23 พ.ค.62
  • แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งภายในวันที่ 1 ก.ค.62

โดยการสอบดังกล่าวจะเป็น

  • การประเมินภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่
  • ประเมินภาค ข ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและอาชีวศึกษาภาค 
  • ประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ทั้งนี้ตนรับทราบปัญหาดีว่ามีวิทยาลัยหลายแห่งที่ยังไม่มีผู้บริหารตัวจริง และการมีรักษาการผอ.วิทยาลัยส่งผลให้การบริหารงานได้ไม่เต็มที โดยเฉพาะเรื่องการวัดและประเมินผล

 

ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. 2562 >>>

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. >>>

ความคิดเห็น