แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดประจำปี 2559

 

ดาววน์โหลด

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดประจำปี 2559 >>>

ที่มา ; มูลนิธิคอนราด  อาเดนาวร์

ความเห็นของผู้ชม