รวมกฎหมาย ประกาศ คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)

รวมประกาศ คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะที่เกี่ยวกับการศึกษา)

 

ความเห็นของผู้ชม