กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 11 ฉบับ

คลิกกฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวม 11 ฉบับ

ที่มา ; สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ความเห็นของผู้ชม