คู่มือปฏิบัติงาน ; แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สถานศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ >>>

ความเห็นของผู้ชม