พระปฐมบรมราชโองการและหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐ (๔ พ.ค. ๒๕๖๒)

คลิกดาวน์โหลด

พระปฐมราชโองการและหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐ >>>

ความเห็นของผู้ชม

<