ค้นหา

แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ; มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0

ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารบรรยายพิเศษ มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ >>>

ความเห็นของผู้ชม