ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ผ่านกฤษฎีกา ( ๖ พ.ค. ๒๕๖๒)

ดาวน์โหลดไฟล์

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ผ่านกฤษฎีกาและจะปรับเป็นพระราชกำหนด >>>

ความเห็นของผู้ชม