ค้นหา

รมว.ศึกษาธิการ ชี้ คุรุสภาต้องเชื่อมโยงข้อมูลครูให้มากขึ้น

วันนี้ (30 ต.ค.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานของคุรุสภา จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะอณุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร5 ปี) คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา และคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆเป็นไปได้ตามกฎหมาย.

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการผลิตครู ซึ่งได้เน้นย้ำว่าการผลิตครูจะต้องให้ตรงกับนโยบายรัฐบาลและเชื่อมโยงกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (อว.) เพื่อให้ได้ตรงตามเป้าหมาย แต่การเดินหน้าผลิตครูจำเป็นต้องปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัย เพื่อทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะโลกยุคดิจิทัลมากขึ้น ส่วนปัญหาการผลิตครูล้นตลาดนั้นที่ประชุมได้มีการหารือเช่นกัน ซึ่งตนคิดว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้จะต้องจัดทำฐานข้อมูลบิ๊กดาต้าในการผลิตครูทั้งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และคุรุสภาเพื่อนำข้อมูลมาเชื่อมโยงร่วมกันว่าจำนวนครูที่ต้องการจริงๆมีจำนวนเท่าไหร่ และตรงกับความต้องการของตลาดหรือไม่ในแต่สาขาวิชาต่างๆ เนื่องจากที่ผ่านมาตัวเลขตรงนี้ยังไม่สามารถจับให้ชนกันได้ ยังมีปัญหาการทำฐานข้อมูลอยู่ ขณะเดียวกันตนอยากให้คุรุสภาต่อยอดข้อมูลเทคโนโลยีเกี่ยวกับครูที่มีอยู่ให้เชื่อมต่อข้อมูลกับทุกหน่วยงานให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องการพัฒนาและผลิตครูในอนาคต

 

สรุปข่าว ; รมว.ศึกษาธิการ ถก บอร์ดคุรุสภา ตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะเคลื่อนงานคุรุสภา ชี้ อนาคตคุรุสภาต้องเชื่อมโยงข้อมูลครูกับหน่วยงานอื่นๆให้มากขึ้น เพื่อวางแผนการผลิตครูในอนาคต

 

ที่มา ; เดลินิวส์ 1 พฤศจิกายน 2562

ความเห็นของผู้ชม