ค้นหา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2563 , รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร , รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รับสมัคสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รวมตำแหน่งสายงานบริหาร 12,778 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศเรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศเรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศเรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศเรื่อง รับสมัคสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร


การรับสมัคร

การรับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกรายละเอียด

รายละเอียดทั้งหมด

เฉพาะประกาศสอบ


ที่มา ; กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ความเห็นของผู้ชม