ค้นหา

ก.พ.เปิดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก พิเศษ) ประจำปีงบ ๒๕๖๓

สำนักงาน ก.พ.เปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ (ภาค ก พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กำหนดการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ (ภาค ก พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คลิกรายละเอียด

ที่มา ; สำนักงาน ก.พ.

ความเห็นของผู้ชม