ค้นหา

ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเตือนครูอย่ามัวใจเย็นต่อตั๋วครู

วันนี้( 25 พ.ย.)รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คุรุสภา กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็น ว่า ควรทำให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่ได้มาแล้วก็ไม่ได้ใช้ เมื่อใบอนุญาตหมดอายุก็ไปต่ออายุ ถ้าต่อไม่ทันก็เสียแค่ค่าปรับเท่านั้นว่า การต่อใบอนุญาตไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เพราะคณะกรรมการรับรองความรู้ จะดูประวัติการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปีของครู ซึ่งครูต้องมีการเข้าอบรมในหลักสูตรที่ กมว.รับรองไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาอาจจะขาดในเรื่องการเก็บข้อมูลการพัฒนาตนเองของครู และกรรมการรับรองความรู้ก็เชื่อตามที่ครูเขียนมา แต่ขณะนี้คณะกรรมการรับรองความรู้จะดูเข้มข้นขึ้น มีการปรับฐานข้อมูลบันทึกประวัติการพัฒนาตนเองของครูลงในระบบดิจิทัล รวมถึงประวัติต่างๆของครูว่าเคยถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่ เพื่อป้องกันผู้ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมและถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้วไม่ให้ย้ายไปสอนโรงเรียนอื่นได้ และถ้า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ประกาศใช้ ก็จะมี การแก้ไข พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากร. ทางการศึกษา พ.ศ2546 ให้ทันสมัยและเป็นสากลอีกด้วย 

รศ.เอกชัย กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้มีข้อมูลว่ามีผู้ที่ใบอนุญาตฯจะหมดอายุในวันที่ 8 ธ.ค.2562 ประมาณ 2 แสนกว่าราย ซึ่งต้องรีบดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ หรือ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ธ.ค.2562 ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2559 เพื่อให้ใบอนุญาตฯสามารถใช้ได้ต่อเนื่องจากใบเดิม และเพื่อหลีกเลี่ยงค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าเป็นรายเดือน ทั้งนี้ตนอยากให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาช่วยตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตฯของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในสังกัดด้วย.

สรุปสาระสำคัญ : “เอกชัยเตือนครู 2 แสนกว่าราย อย่างมัวใจเย็นต่อตั๋วครู ก่อนหมดอายุต้องให้เสร็จก่อน 7 ธ.ค.นี้ ยันต่อตั๋วครูไม่ง่าย ตรวจเข้ม และมีประวัติในระบบดิจิทัล 

ที่มา ; เดลินิวส์ จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ความเห็นของผู้ชม