ค้นหา

เผยยอดรับทีแคส63 ในมหาวิทยาลัย 81 แห่ง รับ 3 แสนกว่าคน

วันนี้ (2 ธ.ค.)ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทปอ. ได้สรุปจำนวนตัวเลขรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส ปีการศึกษา 2563  โดยรับตามแผนของมหาวิทยาลัย และจำนวนเรียกรับ 4 รอบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้  มหาวิทยาลัย เข้าร่วม 81 แห่ง   หลักสูตรที่เปิดรับ  4,643 หลักสูตร  จำนวนรับตามแผน  305,987  คน และจำนวนเรียกรับรวม  4 รอบ  376,516  คน    แยกเป็น มหาวิทยาลัยที่สังกัดทปอ.  29 แห่ง  รับ 2,330 หลักสูตร  รับตามแผน  160,677  คน เรียกรับ 4 รอบ  247,130  คน โดยแบ่งการเรียกรับเป็น รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน  85,750 คน  รอบ 2 โควตา  69,290 คน  รอบ 3 รับตรงร่วมกัน  52,895 คน   และ รอบ 4 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชั่น   39,195  คน

 ดร.พีระพงศ์  กล่าวต่อไปว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) 18 แห่ง  รับ 1,096 หลักสูตร  รับตามแผน  62,599 คน เรียกรับ 4 รอบ 59,192  คน  รอบ 1 เรียกรับ  32,894 คน รอบ 2 เรียกรับ 15,746 คน  รอบ 3  เรียกรับ  6,961 คน  และรอบ 4  เรียกรับ   3,591 คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)  9 แห่ง  รับ 697 หลักสูตร  รับตามแผน  34,038 คน   เรียกรับ 4 รอบ  39,309 คน  รอบ 1 เรียกรับ 13,587 คน   รอบ 2 เรียกรับ 10,509 คน  รอบ 3 เรียกรับ  8,577 คน  และรอบ 4  เรียกรับ   6,636 คน  มหาวิทยาลัยเอกชน  22 แห่ง  รับ  452 หลักสูตร  รับตามแผน 43,893 คน  เรียกรับ 4 รอบ  30,567  คน รอบ 1 เรียกรับ  4,400 คน  รอบ 2  เรียกรับ 1,689 คน รอบ 3 เรียกรับ 5,849 คน และรอบ 4  เรียกรับ  18,629  คน  และ อื่น ๆ   3 แห่ง    รับ  68 หลักสูตร  รับตามแผน 4,780 คน   เรียกรับ 4 รอบ 318 คน    รอบ 1 เรียกรับ  5  คน  รอบ 2  เรียกรับ  28 คน  รอบ 3  เรียกรับ 150  คน  และรอบ 4  เรียกรับ 135 คน อย่างไรก็ตามสำหรับจำนวนรับตามแผนกับจำนวนรับรวม  4 รอบ ที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีการเรียกรับนักศึกษาไว้เผื่อการสละสิทธิ์ เพราะที่ผ่านมาเด็กจะมีการสละสิทธิ์จำนวนมาก ขณะนี้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กำลังเปิดรับสมัครทีแคสรอบ 1  โดยจะรับสมัครถึงวันที่ 16 ธ.ค.นี้  ขอย้ำว่าการรับสมัครรอบ 1นักเรียนจะต้องสมัครที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น   โดยนักศึกษาสามารถศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS63 ได้ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/unive

สรุปสาระสำคัญข่าว ; "พีระพงศ์" เผยยอดรับทีแคส63 ในมหาวิทยาลัย 81 แห่ง รับ 3 แสนกว่าคน ย้าทีแคสรอบ 1 กำลังเปิดรับสมัครถึง 16 ธ.ค. ที่มหาวิทยาลัย วอนเด็กดูเกณฑ์การสมัครที่เว็บไซต์

ที่มา ; เดลินิวส์  จันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

ความเห็นของผู้ชม