ค้นหา

ประธาน กพฐ. แนะมหาวิทยาลัยเตรียมครูผู้สอนฐานสมรรถนะ

วันนี้(3 ธ.ค.) รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ว่า ในวันที่ 6-8 ธ.ค.นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะว่าจะต้องประกอบได้ด้วยเรื่องอะไรบ้าง เช่น ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล พื้นฐานด้านโค้ดดิ้ง ปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนความฉลาดรู้เรื่องการเงิน เป็นต้น จากนั้นจะนำเสนอให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พิจารณาว่าจะใส่เนื้อหารายละเอียดเรื่องอะไรบ้าง เพื่อจัดทำให้แล้วเสร็จ และใช้นำร่องหลักสูตรฐานสมรรถนะในปีการศึกษา 2563 ในบางโรงเรียนก่อน เพื่อทดลองว่าสิ่งที่คิดเป็นอย่างไร

ปัญหาใหญ่ไม่ใช่เรื่องหลักสูตร แต่เป็นเรื่องการเตรียมครูให้เปลี่ยนวิธีการสอนอย่างไร ซึ่งเมื่อมีการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสมรรถนะชัดเจน ก็จะเชิญคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งต้องรับหน้าที่เป็นผู้อบรมพัฒนาครูประจำการที่ทำหน้าที่สอนอยู่ มาชี้แจงเพื่ออบรมให้แก่ครูประจำการสามารถนำหลักสูตรใหม่ไปใช้ได้ ซึ่งถือเป็นงานใหญ่กว่าการพัฒนาหลักสูตร เพราะผู้ที่นำหลักสูตรใหม่ไปใช้คือครู แต่ถ้าครูไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอนก็เป็นเรื่องยาก

การพัฒนาหลักสูตรกับการพัฒนาครูผู้สอน ต้องทำควบคู่กันไป ซึ่งการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ทันอยู่แล้ว แต่สำหรับนักศึกษาที่ค้างท่อ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 อาจารย์ที่สอนเรื่องวิธีการสอน เทคนิคการสอน ก็จะต้องดูว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ซึ่งนักศึกษาจะต้องนำไปใช้ในช่วงฝึกปฏิบัติการสอน ดังนั้นคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่ทำหน้าที่ผลิตและอบรมพัฒนาครูผู้สอนต้องปรับตัวด้วย

สรุปข่าว ; สพฐ.เร่งจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ เล็งนำร่องใช้ในบางโรงเรียนปีการศึกษา 2563 เอกชัยห่วงเตรียมครูไม่ทัน ชี้ถ้าครูไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอนก็เป็นเรื่องยาก แนะมหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมจัดอบรมครูประจำการ ปรับหลักสูตรการสอนนักศึกษาครู

ที่มา ; เดลินิวส์ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ความเห็นของผู้ชม