ประกาศสอบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561

คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รวม 40 อัตรา 

                                                                                                           

 

ความคิดเห็น