ค้นหา

ประกาศสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2561

  • รับสมัครวันที่ 3 -9มกราคม 2562 
  • สอบภาค ก วันที่ 19 มกราคม 2562
  • สอบสัมภาษณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2562
  • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 

สพฐ.แจ้งกำหนดการสอบ>>>     

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้ศึกษานิเทศก์ที่เคยเป็นครูชำนาญการสอบได้>>>                             

หลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือก>>>

การเตรียมการก่อนพัฒนาก่อนแต่งตั้ง>>>

ประกาศสอบและขึ้นบัญชีเป็นราย ศธจ.

ตัวอย่างประกาศสอบบาง ศธจ.>>>

หลักสูตรสอบภาค ก และองค์ประกอบการให้คะแนนแต่ละภาค>>>

ความคิดเห็น