ประกาศสอบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ จชต. ปี 2561

 คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศสอบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา) จำนวน 9 อัตรา  

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผอ.เขต ภาคใต็ >>>           

รายละเอียดประกาศสอบ>>>   

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดงภาคใต้ >>>

ความคิดเห็น