ค้นหา

ประกาศสอบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ จชต. ปี 2561

 คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศสอบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา) จำนวน 9 อัตรา  

  • สมัครวันที่ 2ึ7 ตุลาคม -2 พฤศจิกายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • สอบข้อเขียนวันที่ 1 ธันวาคม 2561  และ
  • ประกาศผลการคัดเลือกภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2561 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผอ.เขต ภาคใต็ >>>           

รายละเอียดประกาศสอบ>>>   

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดงภาคใต้ >>>

ความคิดเห็น