ค้นหา

คู่มือดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 คลิก คู่มือดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ >>>

ความเห็นของผู้ชม