ค้นหา

ก.พ.สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการ ประจำปี 2563

 

คลิก สำเนาประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >>>

ที่มา ; สำนักงาน ก.พ.

ความเห็นของผู้ชม