เทคนิคการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบแข่งขัน (2)

 เคยไหม ที่เห็นผู้เข้าสอบบอกว่า อ่านมามาก ท่องทุกอย่าง ติวมาเป็นสิบ ๆ ครั้ง แต่เงิบ !! เมื่ออกจากห้องสอบ เป็นเพราะอะไรหรือ? “โชค วาสนา กรรมเก่า ขาดการบนบาน” คงไม่ใช่แน่ เชื่อว่าอ่านมามากจริง ทุ่มเทจริง แต่อย่าลืมว่า “การสอบเป็นศาสตร์และเป็นศิลป์” การมีความรู้ด้วยการอ่านการท่องอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ แต่ต้องมีลีลาและชั้นเชิงด้วย

ข้อเขียนก่อน ผมได้เสนอเทคนิคการอ่านหนังสือที่มีประสิทธิภาพ จัดว่าเป็น ”ศาสตร์” ข้อเขียนนี้จะเน้นการวางแผนก่อนเข้าห้องสอบ ระหว่างทำข้อสอบ และหลังสอบเสร็จ จะปฏิบัติตัวอย่างไร ถือว่าเป็น”ศิลป์” เป็น “ลีลา” ซึ่งหากเรียนรู้ฝึกฝน จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าสอบยิ่งขึ้น เรามาดูลีลาที่ว่ากันดีไหม? คลิกอ่านข้อเขียน เทคนิคการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบแข่งขัน ตอนที่ 1 (อ่านเทคนิคการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบแข่งขัน (1))

 

1. วางแผนให้พร้อมก่อนการสอบทำอย่างไร?

การวางแผนการสอบในที่นี้ หมายถึง เมื่อได้ไปสมัครสอบฯ และมีสิทธิในการเข้าสอบแข่งขันแล้ว การวางแผนการสอบ เริ่มตั้งแต่ การเดินทาง การเข้าที่พัก การไปดูสนามสอบหรือห้องสอบ การทำข้อสอบและการเดินทางกลับ ดังนี้

1) เมื่อเลือกสถานที่หรือจังหวัดในการสอบสมัครแล้ว ควรวางแผนว่าจะเดินทางวันใด เดินทางไปกับใคร สถานที่พักที่ไหน ต้องเตรียมให้พร้อม ควรออกเดินทางไปถึงสถานที่หรือจังหวัดสอบฯ อย่างน้อยหนึ่งวัน เพื่อจะได้มีเวลาพักผ่อน ไปดูสนามสอบฯ ส่วนสถานที่พักหากไม่มีบ้านญาติพี่น้อง ควรจองไว้แต่เนิ่นๆ เพราะถ้าจังหวัดใดหากเป็นสนามสอบฯ โรงแรม หรือ ที่พักในจังหวัดนั้นมักจะมีผู้เข้าพักเต็มหมดแล้ว การพักที่วัดหรือที่อื่นๆ อันไม่เหมาะสมหรือเดินทางทั้งคืนไม่ได้พักผ่อน ย่อมเป็นสิ่งไม่ดีแน่

2) เตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ หรือของใช้ส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง สิ่งที่จะลืมไม่ได้ คือ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบฯ ปากกา ดินสอ และยางลบ (ใช้สำหรับฝนหรือระบายข้อสอบ) ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) และหนังสือ หรือ สรุปย่อเนื้อหาที่ได้จัดทำไว้แล้ว

3) ก่อนวันสอบจริงควรไปดูสนามสอบว่าอยู่ที่ใด จะเดินทางจากที่พักโดยเส้นทางใด ใช้เวลาเท่าไร ไปเส้นทางใดรถจะได้ไม่ติด ห้องสอบห้องใดและเลขที่นั่งสอบเท่าไร อยู่ตรงจุดไหน พักกลางวันจะไปรับประทานอาหารกลางวันที่ใด เป็นต้น

4) คืนก่อนสอบ ให้ทบทวนเนื้อหาตามหลักสูตรสอบฯ เล็กน้อย หลังจากนั้นให้รีบเข้านอน เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนให้เพียงพอ ตื่นเช้าสมองจะได้แจ่มใส เพราะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และทำข้อสอบ

5) ในวันสอบ หลังจากภารกิจส่วนตัวเรียบร้อย ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อจะได้มีความพร้อม ตรวจสอบความแน่นอนของห้องสอบอีกครั้งหนึ่ง ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ในการสอบ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ยังมีครบหรือไม่ หากไม่มี ก็จะได้มีเวลาจัดหาได้ทัน ไม่ควรพะวงกับการอ่านหนังสือหรือวิตกกังวลกับการสอบเกินไป (ลักษณะอย่างนี้พบเห็นมาก)

6) ก่อนถึงเวลาสอบประมาณ 5-10 นาที ควรตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง เข้าห้องน้ำทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย ก่อนจะถึงเวลาเข้าห้องสอบและกรรมการคุมห้องสอบเรียกเข้าห้องสอบฯ พึงปฏิบัติตามกติกา หรือข้อห้าม เช่น ไม่นำอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เข้าห้อ