ค้นหา

สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน(ASEAN)

          เรื่องของ "ประชาคมอาเซียน(ASEAN)" นี้ หากเราท่านอยู่ในวงการศึกษาจะเป็นอะไรที่ชินหูมาก โดยเฉพาะวลีที่ว่า ”เราจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อเข้าสู่อาเซียน” “เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558” “เราจะได้อะไรจากอาเซียน” "หลักสูตรอาเซียน" "อาเซียนศึกษา" หรือ “AEC” โดยเฉพาะคำหลังผ่านหู ผ่านตาบ่อยมาก

          เมื่อห้าถึงหกปีที่แล้ว เรื่องนี้คึกคักทีเดียว ยิ่งถ้าอยู่แวดวงศึกษาที่หน่วยงาน หรือโรงเรียน จะมีธง มีสื่อ มีมุมนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน มีรูปปั้นการ์ตูนฯถือธงด้วย หลายครั้งผมในโอกาสไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะเห็นการจัดบู๊ทนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา หากมีการแสดงก็จะมี สวัสดีอาเซียน ด้วยชุดแต่งกายอาเซียน ร้องรำทำเพลงประเทศอาเซียน จบลงที่การโบกธง จับมือกัน ...เราจะรักกันนะ....ประมาณนี้ ใช่ไหมครับ และบัดนี้บรรยากาศเชื่อว่าไม่ต่างจากห้าหรือหกปีที่แล้ว

           อาจจะมันเลยปี 2558 เส้นสำคัญมาแล้ว จึงไม่น่าตื่นเต้น ไม่งั้นก็ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " "โรงเรียนประชารัฐ"  "ครูธุรการ" คูปองพัฒนาครู" นโยบายเหล่านี้มาแรงแซงโค้ง หรือ ไม่งั้นก็ ใช้สมาธิและเวลาอยู่กับการทำ ว 13  หรือ วโน้นนี่น่าสนใจกว่า....ใช่ไหมครับ

           มีประเด็นคำถามที่เป็นข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 ขอตั้งชื่อแล้วกัน ว่าเป็น..ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)....

 

คำถาม ; การศึกษาอยู่ในเสาหลักใดของอาเซียน
         ก. AECC
         ข. APSC
         ค. AEC
         ง. ASCC

 

การวิเคราะห์
         สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน และมอร์-เลสเต หรือ ติมอร์ตะวันออก เป็นสมาชิกใหม่ ของอาเซียนเป็นประเทศที่ 11 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพิ่มอำนาจต่อรอง และขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงให้อาเซียนมีความแข็งแกร่ง มีภูมิต้านทานที่ดี ในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ ระดับโลก และวางเป้าหมายจะบรรลุประชาคมอาเซียนภายในปี 2015 (2558) และก็ทำได้ เมื่อวันที่ ธันวาคม 2558 วันสุดท้ายของปี 2015 พอดี แต่ยังน่าจะไม่สมบูรณ์

        ผมจะไม่กล่าวถึงที่มา ประวัติการก่อตั้ง วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ สัญลักษณ์ ภาษา ธง วิสัยทัศน์ ฯลฯ เพราะสิ่งเหล่านี้หาอ่านได้โดยทั่วไป หากจะค้นก็แค่ คลิก !! เดียวรู้หมด ...จะเข้าประเด็นตอบคำถามเลย

       เหล่าผู้นำอาเซียน ได้ประกาศ ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ 

       1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community - APSC)  มุ่งให้ประเทศกลุ่มสมาชิก อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธี มีเสถียรภาพและความมั่นคงรอบด้าน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเหล่าประชาชน

       2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)  มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้

       3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) มุ่งหวังให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และมีสังคมแบบเอื้ออาทร โดยจะมีแผนงานสร้างความร่วมมือด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน การลดช่องว่างทางการพัฒนา

      ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้ว ก็จะพบว่า "การศึกษา" เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งกำหนดไว้ในกรอบ ASCC

       และมีข้อมูลสนับสนุนว่า ความร่วมมือทางสังคม วัฒนธรรม มีจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยสร้างภาพรวมในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น โดยการให้การสนับสนุน ทั้งการกีฬา การศึกษา กิจกรรมที่เป็นตัวอธิบายได้ดี คือ รางวัลซีไรต์ สถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูงแห่งอาเซียน หรือ อุทยานมรดก กำหนดในกรอบของเสาหลักนี้

 

คำตอบ
       เลือกระบายคำตอบ ง. ASCC ครับ “การศึกษาจัดอยู่ในเสาว่าด้วย ASCC” อันนี้คงไม่ได้ตีความอะไรมากมายหรอกครับ ใช้สามัญสำนึก วิเคราะห์โดยมองภาพกว้าง ๆ ของสามเสาหลักอาเซียน เสาแรกการเมืองการปกครอง และทหาร เสาสองเศรษฐกิจการค้าขายลงทุน และเสาสามสังคมและวัฒนธรรม "ด้านการศึกษา"โดยทั่วไปเข้าใจและมักจัดไว้ในกลุ่มทางสังคม ดังจะเห็นได้จาก การกำหนดกระทรวงด้านสังคมก็จะมีกระทรวงศึกษาธิการรวมอยู่ด้วย ใช่ไหมครับ

 

คำถามอื่น

    1. อาเซียน เริ่มก่อตั้งเมื่อใด (วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ; 1963)
    2. ASEAN + 3 ประกอบไปด้วยประเทศใดบ้าง (กลุ่มประเทศอาเซียน และ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น)
    3. ASEAN + 6 ประกอบไปด้วยประเทศใดบ้าง (กลุ่มประเทศอาเซียน และจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์)
    4. ใครคือเลขาธิการอาเซียน คนปัจจุบัน (เล เลือง มินห์ ; Le Luong Minh ; คนเวียดนาม)

    5. สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่ใด (กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย)

 

สอบครู

 

ข้อมูลอ้างอิง 

ความเห็นของผู้ชม