ค้นหา

นายกฯอยากให้ครูสอนประวัติศาสตร์เชิงลึกมากขึ้น

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันครู ปี 2563 ตอนหนึ่งว่า ตนผูกพันกับครูตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน เพราะมีแม่เป็นครู ดังนั้นจึงผูกพันกับครูทั้งชีวิต อีกทั้งตลอดการเป็นทหารของตนก็ยังเป็นครูสอนนักศึกษาวิชาทหารทั้งวิชาการรบ และงานวิชาการ ซึ่งครูเปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สอง โดยหน้าที่ของครูคือการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้และมีสติปัญญา เพราะเด็กเป็นผ้าขาวที่ครูจะเป็นผู้เติมแต่งสีสันลงไปให้แก่ชีวิตลูกศิษย์ ดังนั้นเด็กจะดีหรือไม่ดีก็มาจากครู โดยตนขอให้ครูสอนเด็กให้รู้จักคิดวิเคราะห์ เพราะจะนำไปสู่การคิดอย่างมีสติ การคิดแบบสร้างสรรค์ เพื่อเติบโตให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ดังนั้นตนอยากให้ครูทำงานร่วมกับรัฐบาลให้มากขึ้น เนื่องจากครูมีบทบาทสำคัญที่ต้องบ่มเพาะศีลธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก โดยตนคิดว่าเด็กต้องรู้จักศีล 5 ไม่ใช่แค่เพียงการท่องจำ แต่ต้องรู้ความหมายและปฏิบัติตาม เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้คู่ศีลธรรม รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่เด็กเกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อทำให้เกิดความปรองดอง นอกจากนี้ครูต้องไม่ใช่มุ่งมั่นแต่การสอนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักสอนเด็กให้รู้ความถนัดของตัวเอง และส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ใช่เป็นการบังคับให้เด็กต้องเรียนแบบนั้นแบบนี้

           
อีกทั้งการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาหากทำแบบเดิม จะไม่สำเร็จเราต้องมีการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้น เพราะขณะนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราต้องพร้อมสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งที่สำคัญแม้การเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี แต่ครูต้องไม่ลืมการถ่ายทอดความรู้เรื่องประชาธิปไตยให้แก่เด็กด้วยว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงคือการไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

 

โดยขณะนี้ ศธ.กำลังแก้ปัญหาหนี้สินครู ซึ่งตนขอฝากไปถึงครูจบใหม่อย่าสร้างหนี้ครู รู้จักประเมินค่าใช้จ่ายของตนเองด้วย รวมถึงอยากให้ครูมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาที่สอน ต้องประเมินตนเองว่าจบสาขาวิชานั้นมาแล้วถ่ายทอดได้ดีหรือไม่ 


ดังนั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาการผลิตครูร่วมกับอุดมศึกษาอยู่ เพราะตนเห็นว่าทุกวันนี้เด็กไทยยังไม่รู้จักคำว่าวิทยาศาสตร์ดีพอ ส่วนการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ตนอยากให้ครูสอนวิชานี้แบบเชิงลึกมากขึ้นไม่ใช่เด็กเรียนแล้วแต่ไม่รู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม อยากให้ครูเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม หากครูสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางด้านไอทีควบคู่กับการมีคุณธรรมได้นั้นถือว่าประสบความสำเร็จ

 

ที่มา ; ไทยโพสต์  16 มกราคม 2563

ความเห็นของผู้ชม