ค้นหา

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครูเล็งริบตั๋วครูเพิ่มโทษกรณีอนาจารชู้สาว

เมื่อวันที่ 20 มกราคม นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า การประชุมกมว. ในวันที่ 24 มกราคมนี้ อาจมีการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับการลงโทษครูที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งการลงโทษทางจรรยาบรรณจะต้องเป็นเกณฑ์ที่มีมาตรฐานชัดเจนว่าหากพบการกระทำผิดลักษณะนี้ การลงโทษควรจะเป็นแบบไหน เช่น

  • เดิมของครูที่กระทำผิดทางเพศ เช่น การอนาจาร จะถูกภาคทัณฑ์ หรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส่วนการล่วงละเมิดทางเพศ จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ หรือในอดีตที่มีครูกระทำความผิดในลักษณะเชิงชู้สาวกับนักเรียน
  • เดิมครูที่ล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน หากภายหลังได้ยอมรับผิดและแต่งงานเพื่อจบเรื่อง จะไม่มีการเพิกถอนใบอนุญาตฯ แต่จะถูกภาคทัณฑ์หรือพักใช้ใบอนุญาตฯ แทน
  • ใหม่ระดับโทษของครูที่กระทำความผิดทางเพศไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม ควรถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ ทันที เพราะการกระทำความผิดทางเพศ ถือว่าผู้กระทำมีความผิดตั้งแต่เริ่มกระทำแล้ว
  • ใหม่ครูมีเรื่องชู้สาวเป็นเหตุให้ครอบครัวแตกแยก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวระหว่างครูกับครู หรือครูกับนักเรียนก็ตาม ถือเป็นทำผิดจรรยาบรรณร้ายแรง ทั้งนี้จะต้องพิจารณาต่อไปว่าควรจะพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ ต่อไป
  • ใหม่กรณีครูที่ทำร้ายนักเรียน ตบตีนักเรียนด้วยความโมโห ในความคิดเห็นของผม ถือว่าครูกระทำความผิด ควรถูกพักใช้ใบอนุญาตฯ ทันที ครูจะสอนเก่งแค่ไหน แต่ถ้าตีนักเรียนเพียงเพราะนักเรียนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อตกลงนั้น ทำไม่ได้ ครูจะเอาความเก่งมาลบกับการทำความผิดไม่ได้ 

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตนอยู่ระหว่างการร่างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครูใหม่ ซึ่งได้เสนอให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแล้ว หากคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเห็นด้วยจะนำเสนอให้ที่ประชุม กมว.พิจารณาต่อไป การร่างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ตนกำลังทำอยู่นั้น จะล้อตามพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 50 มาตรฐานการปฏิบัติตน ให้กำหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วย จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม แต่จะเพิ่มมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น การตัดต่อวิดีโอที่เป็นเท็จ หรือลามกอนาจาร จะมีความผิดอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้ จะไม่มีอยู่ในมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ.2546

ที่มา ; มติชนออนไลน์

ความเห็นของผู้ชม