ค้นหา

ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563

 โปรดทราบ!

1. ผู้สมัครสอบที่เลือกสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (PAPER & PENCIL) และได้ยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (E-EXAM) ได้

2. ผู้สมัครสอบที่เลือกสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (E-EXAM) และได้ยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (PAPER & PENCIL) ได้

3. ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้

 

1.การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563แบบ e-Exam (สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท) 

คลิก ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563

 

 

2.การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563แบบ Paper & Pencil

คลิก ประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

 

คลิกดาวน์โหลด  ประกาศสอบและรายละเอียดทั้งหมด >>>

 

 

ความเห็นของผู้ชม