ค้นหา

แนวปฏิบัติคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู(ไม่ให้ไปสอบตำแหน่งเดิม)

คลิก  แนวปฏิบัติคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู(ไม่ให้ไปสอบตำแหน่งเดิม)>>>

ความเห็นของผู้ชม