ค้นหา

Coaching for Parents ติวผู้ปกครองเข้าใจเด็ก ส่งผลการเรียนรู้ในห้องเรียน

การสอนวิชาการ และการใช้ชีวิตไม่ใช่เพียงหน้าที่ของครูที่โรงเรียนเท่านั้น เพราะบทบาทของผู้ปกครองที่บ้านก็สำคัญ และมีอิทธิพลกับเด็กไม่แพ้กัน แต่ผู้ปกครองหลายคนขาดความเข้าใจในพฤติกรรมของเด็ก ๆ และไม่มีความสามารถในการรับมือได้อย่างถูกต้อง จึงทำให้โรงเรียนฝั่งยุโรปมีหลักสูตรที่ทำการโค้ชผู้ปกครอง (coaching for parents) เกิดขึ้น ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก

เอียน เฮนเดอร์สัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชชิ่งให้แก่ผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ กล่าวว่า สถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่ดีมีคุณภาพออกสู่สังคม ดังนั้นการโค้ชชิ่งพ่อแม่นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกให้ดียิ่งขึ้น

โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ ทำการอบรมcoaching for parents โดยนำแนวคิดเชิงบวกมาเป็นแนวทางในการชี้แนะผู้ปกครองให้ได้รู้จักตัวตนของตัวเองเพราะการจะเข้าใจลูก ๆ ได้ คนเป็นพ่อแม่จำเป็นต้องเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมของตัวเองก่อน โดยเราโค้ชให้ผู้ปกครองเอาโลกของตนเองไปหมุนรอบตัวบุตรหลาน เพื่อให้เข้าใจตัวตนของเด็ก ๆ มากที่สุด

พ่อแม่ควรมองโลก มองเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านมุมมองของลูก เพื่อจะได้เข้าใจตัวตน และสาเหตุในการกระทำมากที่สุด จึงจะสามารถสร้างการสื่อสารพร้อมเป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นเข็มทิศชีวิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้บุตรหลานผ่านเรื่องราวท้าทายในชีวิต รวมถึงยังเป็นประโยชน์ให้ตัวของผู้ปกครองที่ผ่านการโค้ชชิ่งอีกด้วย

นอกจากนั้น ต้องมองโลกผ่านสายตาของความเป็นจริง มองสิ่งต่าง ๆ อย่างเข้าใจในที่มาของพฤติกรรม ความคิด และการกระทำ ขณะเดียวกันต้องยอมรับในด้านลบด้วย มองปัญหา ความทุกข์ ความไม่ราบรื่นให้เป็นเรื่องธรรมดา และเปิดกว้างให้ทุกคนในครอบครัวมีโอกาสพูดคุยถึงความคิด และความต้องการของตัวเอง

อีกหนึ่งเทคนิคที่พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถนำไปปฏิบัติกัน คือ การหมั่นสร้างคำถามปลายเปิด (open-ended questions) กับบุตรหลาน เพื่อให้พวกเขาได้ขบคิด

ผู้ปกครองจึงต้องรู้จักเทคนิคการถามตามลำดับความสำคัญของเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อดูวิธีคิด การหาคำตอบ การตอบคำถาม และการแก้ไขปัญหาของเด็ก ๆ โดยอาจจะแชร์ความคิดของตัวเองผ่านประสบการณ์ที่ผ่านมา พร้อมผลลัพธ์จากวิธีคิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับลูก แต่ผู้ปกครองควรหลีกเลี่ยงคำถามที่ว่า ทำไมจึงเป็นแบบนั้น ทำไมจึงเป็นแบบนี้ เพราะอาจทำให้เกิดบรรยากาศกดดันในการพูดคุยกันระหว่างพ่อแม่ลูก

เอียน เฮนเดอร์สัน บอกด้วยว่าจากประสบการณ์การเดินทางอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก ๆ ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ กระแสการตอบรับของผู้ปกครองเป็นไปในทิศทางที่ดี เพราะไม่เพียงได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ ยังเป็นช่วงเวลาที่เหล่าผู้ปกครองได้ค้นพบตัวตนของตัวเองอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ปกครองบางส่วนยังนำเทคนิคไปส่งต่อช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วย

การโค้ชจึงถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการศึกษา เพราะฝึกผู้ปกครองให้ฟังเด็ก ๆ อย่างเชี่ยวชาญ ถามคำถามที่ถูกต้อง เชื่อว่าจะสามารถทำให้เด็ก ๆ มีความเข้าใจความต้องการของตนเอง และพัฒนาแรงจูงใจ ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และการผลักดันพวกเขาไปสู่เป้าหมายได้

ที่มา ; ประชาชาติธุรกิจ  6 กุมภาพันธ์ 2563

ความเห็นของผู้ชม