ค้นหา

สมองหดตัวได้ หากไม่เริ่มออกกำลังกาย

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Neurology พบความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการออกกำลังกายของคนในวัยกลางคนกับการหดตัวของสมองเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ติดตามกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุเฉลี่ย 40 ปี จำนวน 1,100 คน เป็นเวลายาวนานถึง 20 ปี โดยนักวิจัยทำการศึกษาในอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีประวัติป่วยเป็นโรคหัวใจหรือมีภาวะสมองเสื่อมมาก่อน พบว่า คนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายในวัยกลางคนมีเนื้อสมองที่หดเล็กลงเมื่อเทียบกับคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ

ดังนั้น เริ่มใส่ใจสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อสุขภาพสมองและร่างกายที่แข็งแรง โดยการออกกำลังกายให้เหมาะสมตามวัย ซึ่งมีเทคนิคดังนี้

  • วัยเด็กถึงวัยรุ่น เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต การออกกำลังกายเป็นการกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนต่างๆออกมาโดยเฉพาะ Growth hormone ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต มีสัดส่วนที่สูง และมีการสร้างกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายในวัยนี้ควรออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที และเป็นการเล่นกีฬาหลายๆ ชนิดไปพร้อมกัน เช่น การวิ่ง ฟุตบอล ว่ายน้ำ ยิมนาสติก
  • วัยผู้ใหญ่ สามารถออกกำลังกายได้เต็มรูปแบบ เพราะกระดูกและกล้ามเนื้อเจริญเติบโตเต็มที่ มีความแข็งแรง แต่ควรคำนึงถึงความปลอดภัย และการป้องกันอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกาย การออกกำลังกายในวัยนี้ควรออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที เช่น การวิ่ง เดินเร็ว ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแบบเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกลุ่มต่างๆของร่างกาย เช่น การยกน้ำหนัก วิดพื้น (Push Up) สควอท (Squat) เล่นเครื่องเล่นเวท (Weight Machines)
  • สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ควรออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 20 - 30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน เช่น การวิ่งเหยาะๆ (ในกรณีที่ไม่มีข้อเข่าเสื่อม) การเดินเร็ว การเต้นแอโรบิค โยคะ รำมวยจีน หรือ ไทชิ

       เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์

เอกสารอ้างอิง

-สมองหดตัวได้หากไม่เริ่มออกกำลังกาย ในนิตยสารเพื่อสุขภาพ Better Health โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ฉบับที่ 36 ปี2559

-ออกกำลังกายแต่ละวัย แบบไหนดี โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มา ; แบรนด์

ความเห็นของผู้ชม