BANNER พื้นที่โฆษณา

ติดต่อซื้อพื้นที่โฆษณา

1. banner 750*120 ตำแหน่ง A1 A2 A3 แสดงเฉพาะหน้าแรก ตำแหน่งละ 1,000 บาทต่อเดือน

2. banner 380*250 ตำแหน่ง B1 B2 B3 แสดงทุกหน้า ตำแหน่ง ละ 2,000 บาทต่อเดือน

สนใจติดต่อ คลิก