Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
10 พ.ย. 52

ไฟเขียวเปิดรับสมาชิกใหม่ ช.พ.ค.อายุ 35-60 ปี (10 พ.ย.52)

 

          นายวัฒนา วรรณโสภา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำระเบียบคุณสมบัติสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงานฯ เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้บุคลากรนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ทำหน้าที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ฯลฯ มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.ได้ โดยให้ต้นสังกัดทำหนังสือรับรองว่าขอบข่ายงานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาอย่างไรบ้าง ทั้งนี้  รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสอนหลักสูตรระยะสั้น และการศึกษานอกระบบด้วย

          "ตั้งแต่มีการปรับโครงสร้าง ศธ.ทำให้หลายหน่วยงานแยกออกจาก ศธ.ผู้ที่ไม่ได้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายกลุ่มไม่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.ใหม่ได้ ซึ่งก็ได้มีการเรียกร้องมาโดยตลอดว่าให้ ช.พ.ค.เปิดโอกาสให้รับสมาชิกใหม่ได้ในลักษณะสมาชิกสมทบ เช่นเดียวกับที่เคยรับตาม พ.ร.บ.ครู 2488 ดังนั้น
  การเปิดโอกาสในครั้งนี้จะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกจำนวนมากได้รับประโยชน์จากการฌาปนกิจสงเคราะห์ของครู ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ช.พ.ค.ได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2552 โดยต้องมีอายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ผู้ที่มีอายุเกิน 35-55 ปี เสียค่าสมัครและค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 5,500 บาท และอายุเกิน 55-60 ปี เสียค่าสมัคร 7,500 บาท" นายวัฒนากล่าว.

 

ที่มา :  ไทยรัฐออนไลน์ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

 

สรุป : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. สำหรับผู้มีอายุ35-60 ปี โดยต้องชำระค่าสมัครและค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า

 

คำถาม- คำตอบ

1. คำถาม :  ช.พ.ค. เป็นชื่อย่อของ

   คำตอบ :  การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. คำถาม :  สกสค. หมายถึงหน่วยงานใด

   คำตอบ :  สกสค. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นหน่วยงานนิติบุคคล ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

คำถามคำตอบ โดยบ้านสอบครู 10 พฤสจิกายน 2552

 

 

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin