Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
14 ม.ค. 60
ก.ค.ศ.เปลี่ยนเกณฑ์เฟ้นผอ.-รอง ผอ.สพท.
 

ก.ค.ศ.เปลี่ยนเกณฑ์เฟ้นผอ.-รอง ผอ.สพท.(ข่าว)

-ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมมีมติให้ปรับวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) และ รอง ผอ.สพท. โดยจะพิจารณาใน 3 ส่วน คือ 1)ประวัติว่าเป็นคนดีมีความรู้ ความสามารถหรือไม่  2)มีผลงานที่ผ่านมาอย่างไร โดยเจ้าตัวจะต้องเป็นผู้เสนอผลงานตนเองให้คณะกรรมการพิจารณา หากผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ก็จะขึ้นบัญชีซึ่งทุกคนมีสิทธิสมัครและเข้ากระบวนการคัดเลือกได้ อย่างไรก็ตามการจะสู่ขั้นตอนที่ 3) คือการคัดศักยภาพความเป็นผู้นำ โดยการสัมภาษณ์
- กรรมการพิจารณาประวัติรวมถึงการสัมภาษณ์ จะให้ผู้บริหารที่มีระดับตำแหน่งสูงกว่าจากหน่วยงานอื่น จำนวน 3 คน เช่น ผู้บริหารจากองค์กรหลักอื่น ศึกษาธิการภาค ผู้ตรวจราชการ ศธ.และผู้บริหารในท้องถิ่น เป็นต้น

- หากผ่านการคัดเลือกก็จะเข้าสู่กระบวนการอบรมพัฒนา เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยการอบรมในภาคทฤษฎีจะใช้เวลาไม่กี่วัน ที่เหลือไปปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ซึ่งการประเมินจะดูจากวิสัยทัศน์ที่ให้ไว้ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ ว่าจะทำอะไร และสามารถทำตามที่พูดไว้ได้หรือไม่ จะไม่มีการกำหนดตัวชี้วัด หรือ KPI จากส่วนกลาง

- การเปลี่ยนหลักเกณฑ์การคัดเลือกครั้งนี้ ถือเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ ของการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของ ศธ. การดำเนินการในลักษณะนี้ อาจเกิดขึ้นกับ ผอ.สถานศึกษาด้วย

- ในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาการสอบให้เป็นในรูปแบบเดียวกับของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คือ เปิดสอบข้อเขียนเป็นระยะ และขึ้นบัญชีไว้ก่อน ขณะเดียวกันการสอบ ผอ.สพท.และ รอง ผอ.สพท. ก็ไม่จำเป็นต้องรอเปิดสอบพร้อมกัน หาก สพท.ใดมีอัตราว่าง ก็สามารถเปิดคัดเลือกได้

 

ที่มา ; สยามรัฐออนไลน์ 13 มกราคม 2560

 

ข่าวเกี่ยวกัน

ผ่านเกณฑ์คัดผอ.เขตฯ!! ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์เฟ้น บิ๊ก สพท.ไม่เน้นสอบ ดูประวัติ-ผลงาน-ความเป็นผู้นำ (ข่าว)

- ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และรองผู้อำนวยการ สพท.โดยหลักเกณฑ์ใหม่ โดยจะพิจารณาจากประวัติการทำงาน และผลงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินผลงาน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจะขึ้นบัญชีเพื่อเข้าสู่การประเมินศักยภาพ ซึ่งจะดูศักยภาพความเป็นผู้นำโดยวิธีสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการอบรม เมื่อบรรจุแต่งตั้งแล้วต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นเวลา 1 ปี

- ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ.และ สพฐ.ไปจัดทำหลักเกณฑ์ และปฏิทินการสอบ เพื่อเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.ครั้งต่อไป

- วิธีการนี้จะยุติธรรม และไม่มีทุจริต ซึ่งต่อไป สพท.ใดมีอัตราว่างก็เปิดสอบได้ทันที และที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าอยากให้การคัดเลือกลักษณะนี้เกิดขึ้นกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วย เชื่อว่า สพฐ.จะเสนอให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน

 

ที่มา ; มติชนออนไลน์  13 ม.ค. 60 เวลา: 16:41 น.

 

 

หรือรายละเอียดร่างหลักสูตรตามแนบ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin