Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
+ เข้าใจพุทธศาสนาแค่วินาที
+ ครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ คลัง PISA ออนไลน์
+ เลขประชาชน 13 หลัก
+ คู่มือเข้าสอบครูผู้ช่วย
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
+ ครูสาขาขาดแคลน
อ่านทั้งหมด
 
25 ม.ค. 60
สอบ 'ครูผู้ช่วย สพฐ.'ทั่วไป และกรณีมีเหตุพิเศษ ปี 60
 

กำหนดการสอบบรรจุ "ครูผู้ช่วย สพฐ." รอบทั่วไป และกำหนดการคัดเลือกกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี 2560 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๑๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

1. กำหนดการคัดเลือกและกำหนดสอบแข่งขัน 

2. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๑๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐  (เรียนศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด)

3. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๑๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ (เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต, ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 25 มกราคม 2560 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin